Рокови и начин достављања материјала

Сви материјали достављају се у електронском облику, на имејл адресу: nauknijebaukgsm@gmail.com Рок за достављање материјала је 20. новембар 2020.